Het plan

Visuals Park Fort den haak Vrouwenpolder

Visuals made by RoosRos architects (19-04-17)

Het project ‘Vrouwenpolder 2020’ is één van de grote strategische projecten binnen de gemeente Veere. Inwoners en ondernemers uit Vrouwenpolder hadden ideeën over de toekomstige ruimtelijke en economische ontwikkeling van Vrouwenpolder. De dorpsraad kwam hiermee bij de gemeenteraad waaruit een Dorpsplan ontstond met een visie voor de toekomstige ruimtelijke en economische ontwikkeling van Vrouwenpolder en omgeving.

De gemeente Veere besloot in 2012 dat ontwikkeling van de Fort den Haakweg in lijn zou moeten zijn met het Dorpsplan Vrouwenpolder, zoals dat door de gemeente raad in 2012 is vastgesteld. Op dat moment was het volop crisis en een gebiedsontwikkeling op de klassieke manier was ondenkbaar. De gemeente koos voor een aanpak ‘van onder uit’ en nodigde ondernemers uit om mee te doen aan ontwerpateliers. Diverse mensen sloten zich aan om mee te denken over de plannen.

Uiteindelijk verenigden vijf sleutelinitiatiefnemers zich samen met de gemeente en vertegenwoordigers van de dorpsraad in een gebiedscoalitie die het onderdeel Fort den Haakweg uit het Dorpsplan uitwerkten tot een Gebiedsvisie (2013) en een Ontwikkelplan (2014). De realisatie van het Masterplan zal leiden tot een kwalitatieve versterking van het gebied met positieve bijdragen aan de vrijetijds-economie van Vrouwenpolder en ruimte voor diverse kansen op sociaal-cultureel vlak.

De huidige toeristische bezoeker van vrouwenpolder heeft een grotere behoefte aan kortere vakanties om de drukte van het dagelijkse leven even te ontvluchten. Dat betekent dat de markt steeds losser en grilliger wordt, waarbij vakantieondernemers steeds meer vanuit beleving moeten concurreren. Dus niet meer van hetzelfde, maar vooral functies en voorzieningen toevoegen die bijdragen aan de beleving en die minder afhankelijk zijn van mooi weer. Meer jaarrond en meer “slecht-weer-voorzieningen”.

Wethouder en SpaceValue trots over gang van zaken: Lees artikel

Rode loper van Dorp tot Strand

Hoofddoel van het plan is de herinrichting van de Fort den Haakweg en het verbeteren van de verbinding tussen de dorpskern en het strand. Vrouwenpolder heeft een compleet en aantrekkelijk dorpshart waar de bezoekers kunnen rekenen op een gastvrij onthaal en een gastvrij verblijf. Maar de verbinding naar het strand oogt schraal.  De Fort den Haakweg mist de aansprekende ruimtelijke identiteit die verwacht mag worden bij de belangrijkste badroute van Vrouwenpolder.

Het idee is om langs de vernieuwende Fort de Haakweg verschillende ‘events’ te realiseren. Dat kunnen ‘shared spaces’ of prettige verblijfsplekken zijn, een mooie zichtlijn op het omliggende landschap, een kunstwerk, etc. In combinatie met een Pelgrimspad dwars door het park fort den haak gebied, die op verschillende plekken aantakt op de Fort den Haakweg wordt een rode loper gerealiseerd. Het nieuwe profiel van de weg zal voor meer langzamer en veiliger verkeer zorgen.

Leefbaar Vrouwenpolder

Naast het grote toeristische impulse wat de plannen creëren, wordt het tussengebied vooral ook aantrekkelijker voor de bewoners van het dorp. Zo wordt de Fort den Haakweg veiliger en omgetoverd tot aantrekkelijke strandboulevard. De huidige verenigingen binnen het gebied blijven bestaan, de schietvereniging kan uitbreiden en de tennisvereniging krijgt nieuwe velden geheel volgens ISA Sport waarden. Binnen diverse projecten worden ruimtes met bijbehorende faciliteiten openbaargesteld voor bewoners.

Prachtige wandelpaden en Duinlandschappen

En terugkerend onderdeel in alle plannen voortvloeiend uit het Dorpsplan Vrouwenpolder is het onderdeel ‘de verbinding maken tussen Dorp en Strand’. Welnu Het Park Fort den Haak borduurt hier op voor door de realisatie van het Pelgrimspad. 

Het nieuwe openbare Pelgrimspad verbind het dorp aan het strand. Dit openbare pad loopt vanaf de dorpskern door het complete Park Fort den Haak en door naar strand en/of Veerse Meer. Langs dit pad komen diverse bezinningsplaatsen waarop telkens een uitwerking van kunst of cultuur wordt getracht te realiseren. Men kan dus op de “pelgrimstocht” van en naar het dorp/strand genieten van rustplaatsen en de kunstobjecten. De plaatselijk KEC (Kunst en Cultuur Vrouwenpolder) zal zich bemoeien met de invulling van de diverse bezinningsplaatsen.

KEC, Kunst & Cultuur Vrouwenpolder

KEC bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inspannen om kunst & cultuur levendig te houden in Vrouwenpolder. Samen met de KEC gaat de gebiedscoalitie op zoek om het Park Fort den Haak de rijke historie en het aanwezige cultureel erfgoed te behouden dan wel te laten herleven.

kec

Sport faciliteiten

In het gehele plan staat Bewegen en Doen in de Natuur centraal. Zo worden er bijvoorbeeld vanuit het outdoor park Fort den Haak verschillende clinics gegeven en kan je er terecht om in een schitterende door palmen omringde omgeving tot je zelf te komen door yoga oefeningen. Een van de grote activiteit aanvulling is natuurlijk het populaire ''Pitch & Putt'' terrein, hiervoor wordt een waar duinlandschap met uitdagende holes en waterpartijen aangelegd . Vrouwenpolder zal naast het eigentijdse Pitch & putt ook uniek zijn door de grote toegankelijke Visvijver. Een visvijver is voor velen nog een nieuwe concept maar landelijk zijn er al een aantal succesvolle visvijvers in de running waar menig mens op een verantwoorde manier een lekker visje vangt en voor een eerlijk bedrag laat bereiden door de chef of lekker mee naar huis neemt.

Het mooie is dat je straks vanaf het dorp over het ''pelgrimspad'' langs de oever van de visvijver en vervolgens door het Duinachtige Pitch en Putt zo door de aangrenzende duinen het strand op loopt.

Zorg toerisme

Als coalitie hebben we gezamenlijk programma’s en faciliteiten ontwikkelt zoals zorgfaciliteiten in de hotels, een outdoor hersteloord en fietswandelroutes met Ehealth ondersteuning. We maken Vrouwenpolder niet alleen toegankelijk voor de ouder wordende mens maar we geven de mensen gelegenheid samen te werken aan hun gezondheid. Door op deze manier in te zetten op active ageing (actief gezond ouder worden) zetten we Vrouwenpolder op de kaart als een gezond gebied dat aantrekkelijk is voor zorgtoeristen van binnen en buiten de regio. De gezondste lucht en de mooiste natuur hebben we al!

Zeelandpas

Inmiddels zijn we in gesprek met het VVV om ook als Park de Zeelandpas te gaan inzetten. We merken dat de Zeelandpas aan terrein wint en dat er meer activiteiten worden ondergebracht onder deze pas. Door als Park mee te doen met de Zeelandpas zal ondernemend Vrouwenpolder extra onder de aandacht komen van de toerist en dus zeker een meerwaarde betekenen.