Niet Samen werken maar Samenwerken

Het Park Fort den Haak verbindt de initiatiefnemers aan elkaar. Niet enkel fysiek doordat de percelen
aan elkaar grenzen maar ook in de praktijk. Het volledige Park wordt openbaar. De bezoeker van het
Park heeft door het integrale openbare karakter, de integrale padenstructuur en de door de opzet
van de landschapsarchitect en de landschappelijke uitwerking van het park concept, geen idee dat er
verschillende ondernemers onderdeel zijn van het Park fort den Haak. Onderling is er afstemming
over de diverse onderdelen en activiteiten met als doel de gebruiker te ontzorgen.

Door onze maakt het niet uit waar bij het Park men de kunst&cultuur clinic boekt of waar men
een reservering maakt om te bowlen. Deze vorm van samenwerking maakt ons sterk en zal de toerist
aanspreken.

sketch-1

overzicht-diensten